Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LONG HẢI.

Điện thoại:  0948.596.456 / 0989.966.456
Email: banhtrungthukinhdo88@gmail.com
Website: www.trungthukinhdo.vn